• 0312 220 07 09
  • info@ybtenerji.com

Hidroelektrik Enerji Santrali (HES) suyun gücünden faydalanarak, elektrik üreten santrallerdir. HES’lerde esas olan, suyu belli bir yükseklikten düşürerek, suyun potansiyel enerjisini, kinetik enerjiye çevirmek, bu kinetik enerji ile bir türbini döndürerek, türbinin bağlı olduğu bir jeneratörde ise bu kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmektir.

HES’ler tiplerine göre barajlı ve nehir-tipi santraller olarak ikiye ayrılabilir. Barajlı santrallerde, kurulan bir barajın arkasında su biriktirilerek, istendiğinde bu biriktirilmiş suyun çoğu zaman hemen baraja bitişik bir HES’e düşürülmesi yoluyla elektrik üretilir. Biriktirme imkanı ile, istenilen miktarda su istenilen zaman düşürülerek elektrik elde edilebilir. Böylece barajlı HESler sisteme baz yük sağlayabilen santrallerdir. Ancak çevreye etkileri, baraj gölleri sebebi ile, nispeten fazladır.

Nehir-tipi (run-of-the-river) HES’lerde ise su biriktirmesi bulunmaz. Nehrin suyu bir regülatör sayesinde bir iletim yapısına alınır. Santral çoğu zaman gerekli düşüğü sağlayabilmek için regülatörden uzaktadır; su iletim yapısı ile (kanal, boru veya tünel) santrale düşürülür ve böylece elektrik üretilir. Biriktirme bulunmadığı için elektrik üretimi nehrin akış rejimine bağlıdır. Bu yüzden bu tip santrallerin sisteme sağladıkları baz yük nehrin minimum akış miktarı ile ilişkili olup, ülkemiz nehir rejimleri düşünüldüğünde bu değer oldukça düşüktür. Fakat bu tip santrallerin, biriktirdikleri su genellikle bir veya birkaç yüzme havuzu alanınca olduğundan, işletme aşamasında çevreye etkisi yok denecek kadar azdır ve tüm dünyada kabul gören en yeşil ve doğaya dost enerji santralleridir.

YBT Enerji bünyesindeki tüm HES’ler, nehir-tipi HES’lerdir. Projelerimizin detayları için ‘Projeler’ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.