• 0312 220 07 09
  • info@ybtenerji.com

Ülkemizde, elektrik üretim lisansları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmektedir. EPDK’ya lisans başvurusu yapabilmek için özel formatında başvuru dosyaları hazırlanmaktadır. Sürecin uzamaması ve daha da önemlisi herhangi bir noktada tıkanıp, reddedilmemesi için, bu dosyaların doğru hazırlanıp, gereğince takip edilmesi, büyük önem taşımaktadır.

Fakat lisans alma işi, EPDK başvurusu ile sınırlı olmamakta; lisans almak için, lisans alınmak istenen projenin tipine göre, pek çok kamu ve özel sektör firması ile temasta olunması gerekmektedir. Mesela bir enerji santraline üretim lisansı almak için temasa geçilen ve görüş alınan kamu ve özel kuruluş sayısı 19 ile 28 arasında değişmektedir.

Firmamız, doğru yönetilmediğinde bazen seneler alabilen lisanslama süreci konusundaki bilgi ve tecrübelerini bir ‘Lisans Alma Süreci El Kitabı’nda bir araya getirerek talep eden yatırımcıların hizmetine sunmuştur. Bu el kitabı süreci en başından en sonuna kadar tüm detaylarıyla irdeleyen, yol gösterici bir kaynak niteliğindedir. Firmamız talep olması halinde Lisans Alma Süreci konusunda eğitimler vermekte veya süreci baştan sona yönetme konusunda hizmet sunmaktadır.